ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 
Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή
 
Αποκαλυπτική έκθεση για την κατάσταση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ελλάδα
 
 
 
Η έλλειψη πολιτικής βούλησης, η διαφθορά και η έλλειψη διαφάνειας, η ελλιπής
στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών και η απουσία ικανού μηχανισμού ελέγχων είναι
οι βασικοί «ένοχοι» για την κακή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην
Ελλάδα. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει εκτενής έκθεση με τίτλο «Δεσμεύσεις
χωρίς εφαρμογή - Η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα», που δημοσιοποίησε
σήμερα η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς. 
 
 
 
Η ενενήντα σελίδων έκθεση είναι αποτέλεσμα ειδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε
από την οργάνωση για τη διερεύνηση της κατάστασης εφαρμογής της νομοθεσίας σε
εννέα τομείς: Πρόσβαση σε πληροφορίες για το περιβάλλον, Εκτίμηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Ατμοσφαιρικός αέρας - Κλίμα, Νερό, Φυσικό περιβάλλον
& προστασία ειδών, Θόρυβος, Χημικά & Βιοτεχνολογία, Απόβλητα, Περιβάλλον &
Βιομηχανία. 
 
 
 
Σε όλους τους τομείς εντοπίστηκαν κοινά προβλήματα όπως η σαφής έλλειψη
πολιτικής βούλησης και αξιοπιστίας, η απουσία συνεπούς και ολοκληρωμένης εθνικής
πολιτικής για το περιβάλλον, η έλλειψη εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, η χαοτική
πολεοδομική νομοθεσία με περιβαλλοντικό έλλειμμα, οι ασάφειες και η περίπλοκη
δομή ισχύουσας νομοθεσίας, η πλημμελής εφαρμογή νομοθεσίας από αρμόδιες
υπηρεσίες, οι μακροχρόνιες διαδικασίες ελέγχου των παραβάσεων, η έλλειψη
επιστημονικών δεδομένων για το φυσικό περιβάλλον, η απουσία διαδικασιών
διαβούλευσης και η πολιτική απροθυμία διάθεσης των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων
για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.
 
 
 
Όπως δηλώνει η Θεοδότα Νάντσου, Συντονίστρια περιβαλλοντικής πολιτικής, «Η
πελατειακή νοοτροπία που αντιλαμβάνεται το περιβάλλον και τον χώρο ως φθηνή
πρώτη ύλη για ρουσφέτι και η απουσία οράματος για το μοναδικό συγκριτικό
πλεονέκτημα της Ελλάδας έναντι των υπόλοιπων κρατών μελών της ΕΕ δυστυχώς μέχρι
σήμερα διαπερνά κάθε Κυβέρνηση ασχέτως παρατάξεων».
 
 
 
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Δημήτρης Καραβέλλας, Διευθυντής του WWF Ελλάς, τόνισε
ότι «στόχος της έκθεσης είναι να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο βελτίωσης της
κατάστασης. Η έκθεση απευθύνεται σε πολιτικούς όλων των παρατάξεων, από τους
οποίους δε λείπει η πολιτική βούληση και το σθένος για ουσιαστική προστασία του
φυσικού κεφαλαίου της χώρας και για πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη».
 
 
 
Από την πλευρά του ο κ. Σωτήρης Ρίζος, Σύμβουλος Επικρατείας, υπογράμμισε: "Η
έκθεση είναι πολύ διαφωτιστική και πλήρης και θα έπρεπε να αποτελεί δουλειά του
κράτους, ώστε να αξιολογείται συστηματικά η κατάσταση εφαρμογής του δικαίου
περιβάλλοντος. Παρατηρείται όμως ένα τεράστιο έλλειμμα νομοθεσίας και
αποτελεσματικής διοικήσεως, το οποίο έρχεται να αναπληρώσει το Συμβούλιο της
Επικρατείας. Αυτό δεν είναι μια κανονική εξέλιξη".
 
 
 
Στην εκδήλωση χαιρέτισαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων Κώστας Σπηλιόπουλος (ΠΑΣΟΚ),
Χαράλαμπος Ζιώγας (ΚΚΕ), Μιχάλης Παπαγιαννάκης (Συνασπισμός). Η κυβέρνηση δεν
εκπροσωπήθηκε. 
 
 
 
Η πλήρης έκθεση, καθώς και μια περίληψη εννέα σελίδων είναι διαθέσιμες στην
ιστοσελίδα www.wwf.gr <http://www.wwf.gr/>  
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:
 
Θεοδότα Νάντσου, Συντονίστρια Περιβαλλοντικής Πολιτικής, WWF Ελλάς, Tηλ.:
210-3314893, e-mail: t.nantsou@wwf.gr <mailto:t.nantsou@wwf.gr