ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ 29/10/2002 ΚΑΙ ΩΡΑ 7:30 Μ.Μ.

ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

(Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ)

 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΚΥΤ) ΤΗΣ ΔΕΗ

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

§       ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

§       ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

§       ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

και άλλοι φορείς