ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ 12-1-2003

 

 

Η Συνέλευση των κατοίκων Ηλιούπολης-Αργυρούπολης που έγινε σήμερα 12-1-2003 στην αίθουσα του Ειδικού Σχολείου Ηλιούπολης, μετά από πρόσκληση της Διαδημοτικής Επιτροπής Αγώνα και με τη συμμετοχή εκατοντάδων κατοίκων καθώς και των δύο Δημοτικών Αρχών,εγκρίνει  τη συνέχιση και ένταση των κινητοποιήσεων για την μη εγκατάσταση του ΚΥΤ της ΔΕΗ στη περιοχή.

Στη κατεύθυνση αυτή αποφασίζει τις παρακάτω ενέργειες:

 

1)    Από τις 2-2-2003 μέχρι τις 7-2-2003  δενδροφύτευση και άλλες εκδηλώσεις στο χώρο των εγκαταστάσεων του ΚΥΤ της ΔΕΗ από κοινού με τις Δημοτικές Αρχές των δύο πόλεων,Βουλευτές της Β Αθηνών,Πολιτικά Κόμματα, Δημοτικές Παρατάξεις, εκπαιδευτικούς,κληρικούς και όλο το λαό της περιοχής.

 

2)    Πρόταση προς τις Δημοτικές Αρχές των δύο πόλεων για διενέργεια Έκτακτων Ανοικτών Δημοτικών Συμβουλίων-εάν είναι δυνατόν και κοινού-για την ενδυνάμωση της ανωτέρω πρότασης και το προγραμματισμό όλων εκείνων των ενεργειών που θα τη καθιστούσαν αποτελεσματική.

 

 

 

                                                                                 

 

 

               ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ