ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΓΗΣ

 

                                                                                                             Αθήνα 24/2/2003

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

            Κύριοι Βουλευτές

            Αυτές τις ημέρες ψηφίζεται σχέδιο νόμου για το Εθνικό Κτηματολόγιο,του ΥΠΕΧΩΔΕ, στα πλαίσια του οποίου «....καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο νομέας ακινήτου ευρισκόμενου εντός σχεδίου πόλεως ή εντός οικισμού ,που υφίσταται προ του έτους 1923 ή εντός οριοθετημένου οικισμού με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, θεωρείται κύριος έναντι του Δημοσίου, το οποίο στις περιπτώσεις αυτές δεν επιτρέπεται να προβάλλει δικαίωμα κυριότητας...»

            Από τη συζήτηση προέκυψε η πρόθεση της κυβέρνησης να γενικευτεί η κατάργηση του τεκμηρίου κυριότητας του Δημοσίου και για τις εκτός σχεδίου περιοχές, συμπεριλαμβανομένων  και των δασικών.  Μια τέτοια ρύθμιση θα έχει ολέθρια αποτελέσματα για την Δημόσια περιουσία,  το περιβάλλον,  τον χωροταξικό σχεδιασμό,  την εκτέλεση Δημοσίων έργων και για πολλές άλλες Δημόσιες λειτουργίες.

            Επισημαίνουμε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους επί του εν λόγω Ν\Σ, η οποία αναφέρει ότι “....από τις προτεινόμενες διατάξεις αναμένεται να προκληθεί σημαντική μείωση της περιουσίας του Δημοσίου λόγω του εισαγόμενου περιορισμού στην επίκληση από το Δημόσιο ,δικαιώματος  κυριότητας επί των ακινήτων”

            Κύριοι Βουλευτές

Όπως γνωρίζετε το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου επί των δασών και των δασικών εκτάσεων της χώρας προκύπτει:

Ø      Από τους αγώνες και το αίμα των Ελλήνων αγωνιστών, που απελευθέρωσαν την χώρα μας από τον Τουρκικό ζυγό.

Ø      Από τον χαρακτήρα των δασών ,που είναι δημόσιο αγαθό, στο οποίο έχουν δικαιώματα όλοι οι Έλληνες.

Ø      Από το νόμο του 1836, αλλά και τους επόμενους ,όταν κλήθηκαν όσοι πολίτες κατείχαν δάση με νόμιμους τίτλους, να τα δηλώσουν.  Όλα τα υπόλοιπα καταχωρήθηκαν ως δημόσια.

Ø      Από τον Συνταγματικό νόμο 998/79 (άρθρο 62) που ορίζει ότι:

“Επί των πάσης φύσεως αμφισβητήσεων, μεταξύ του Δημοσίου και φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο επικαλείται οιοδήποτε δικαίωμα επί των δασών, των δασικών ή των χαρτολιβαδικών εκτάσεων, το ως άνω φυσικό ή νομικό πρόσωπο οφείλει να αποδείξει την ύπαρξη του δικαιώματος του

Κύριοι Βουλευτές

Με την υπό ψήφιση ρύθμιση πλήττεται το «περί δικαίου» αίσθημα των πολιτών που δεν παρανόμησαν κα δεν καταπάτησαν Δημόσια κτήματα...  Δικαιώνεται ο κανόνας ,που υπάρχει στη χώρα μας ,να ευνοούνται οι παράνομοι, έστω και καθυστερημένα.  Το αποτέλεσμα βέβαια είναι να μην μπαίνει φραγμός στις παρανομίες και η επιβράβευση της να τις διαιωνίζει.

            Κύριοι Βουλευτές

Πιστεύουμε, ότι αναλαμβάνοντας τις ευθύνες ,που σας αντιστοιχούν δεν θα πρέπει να ψηφίσετε το άρθρο του νομοσχεδίου, που αφορά την κατάργηση του τεκμηρίου κυριότητας του Δημοσίου.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ   ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

 

Β.Αποστόλου,Η.Γιαννίρης,Κ.Διάκος,Β.Ζαφειράκης,Δ.Σαραφιανός,Π.Τότσικας.