ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ 29ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002*

 

 

Σχετικά με την κατασκευή Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (Κ.Υ.Τ.) της ΔΕΗ 400/150 ΚV εντός της Β΄ Ζώνης Προστασίας του Υμηττού, στα όρια των Δήμων

Ηλιούπολης-Αργυρούπολης,

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

 

Α) την απόφαση 67/1998 του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία αναφέρει ότι η κατασκευή Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης της ΔΕΗ εντός της Β΄ Ζώνης προστασίας του Υμηττού θεωρείται «χρήσις ασυμβίβαστος προς την προστασία και την αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας του Υμηττού».

 

Β) τις επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην υγεία των κατοίκων της περιοχής, οι οποίες καταγράφονται σε έγκυρες, σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και επιδημιολογικές μελέτες.

 

Γ) την απόφαση της 105ης ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, η οποία επισημαίνει ότι «υπάρχουν πολλά άγνωστα σημεία σε ότι αφορά την επίδραση της  μη ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στον άνθρωπο» και ότι «η εμπειρία από τα ανάλογα προβλήματα στην περιοχή των ιονιζουσών ακτινοβολιών έδειξε ότι σε λίγες δεκαετίες τα όρια ασφαλείας ελαττώθηκαν σχεδόν κατά μία τάξη μεγέθους».

 

ΖΗΤΑΜΕ

 

1)      την άμεση διακοπή των συνεχιζόμενων εργασιών κατασκευής του Κ.Υ.Τ. 400/150/ΚV της ΔΕΗ, στα όρια των Δήμων Ηλιούπολης-Αργυρούπολης.

2)      την επανεξέταση του όλου ζητήματος και την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, οι οποίες δεν θα μετατοπίζουν απλώς τους πυλώνες από τα σπίτια της Ηλιούπολης προς την Αργυρούπολη, αλλά θα καταργούν το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης από την περιοχή αυτή.

3)      την διαμόρφωση της έκτασης που έχει παραχωρηθεί στη ΔΕΗ σε χώρο πρασίνου και αναψυχής, κατόπιν συνολικής μελέτης.

 

 

 

 

* Η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης ελήφθη ύστερα από πρόταση της «Διαδημοτικής Επιτροπής Αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής».