Το περιοδικό Historein / Ιστορείν
 οργανώνει εκδήλωση-συζήτηση με θέμα
 "Ο πόλεμος στο Ιράκ"

 ***
Συμμετέχουν οι:
Πολυμέρης Βόγλης, ιστορικός

Νικόλας Βουλέλης, δημοσιογράφος
Ιωάννα Λαλιώτου, ιστορικός
Δήμητρα Λαμπροπούλου, ιστορικός
Eλένη Τσερεζόλε, δημοσιογράφος

Συντονίζει ο Αντώνης Λιάκος
***
 Παρασκευή, 18 Απριλίου 2003
ώρα 18:00
 Ινστιτούτο Παστέρ
(Βασ.Σοφίας 127, τηλ.210-6478800)