ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΝΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (Κ.Υ.Τ.)

 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 

 

Περιλαμβάνονται :

 

·       Εισαγωγή – Σύντομο ιστορικό

·       Στοιχεία για τις αρνητικές επιπτώσεις του Κ.Υ.Τ. 400/150 kV στο Περιβάλλον και την Υγεία

·       Οι θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

·        Γνωμοδοτήσεις Συμβουλίου Επικρατείας και Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

·        Οι παράνομες μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης

·        Οι προκλήσεις και αλαζονεία της ΔΕΗ

·        Οι διεκδικήσεις της Διαδημοτικής Επιτροπής Αγώνα

 

 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2003

 

1.      ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Υμηττός αποτελεί έναν από τους ελάχιστους εναπομείναντες πνεύμονες πρασίνου στην Αττική. Με το Π.Δ. 544/1978 ορίστηκαν δύο ζώνες προστασίας του Υμηττού. Εντός της Β’ ζώνης έχει παραχωρηθεί στη ΔΕΗ έκταση περίπου 135 στρεμμάτων και το 1993 της χορηγήθηκε οικοδομική άδεια, η οποία ανακλήθηκε λίγο αργότερα. Το 1996 η ΔΕΗ ζήτησε να τροποποιηθεί το Π.Δ. προστασίας του Υμηττού με πρόβλεψη χρήσης γης για την εγκατάσταση του Κ.Υ.Τ. Αργυρούπολης. Με το άρθρο 24 του Ν. 2516/97 προεγκρίθηκε η χωροθέτηση και η κατασκευή Κ.Υ.Τ. στον Υμηττό, όμως το Συμβούλιο τηε Επικρατείας με την 67/1998 απόφαση του έκρινε ότι οι διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου είναι ανίσχυροι ως «... παραβιάζουσαι το περί προστασίας του περιβάλλοντος άρθρο του Συντάγματος ...». Ωστόσο, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. επιμένει και με το Ν. 2947/2001 περί «Ολυμπιακών Έργων Υποδομής», χωροθετεί μια σειρά έργων στην Αττική μεταξύ των οποίων το Κ.Υ.Τ. Αργυρούπολης 400/150 kV.

Συγκεκριμένα, στον Υμηττό εντός της Β’ ζώνης προγραμματίζεται η εγκατάσταση Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (Κ.Υ.Τ.) της ΔΕΗ, ενώ σήμερα υπάρχει μόνο «ζεύξη» της εναέριας γραμμής που έρχεται από την Παλλήνη και στη συνέχεια υπογείωση της προς το Κ.Δ. Παγκρατίου και το Κ.Δ. Ν. Σμύρνης. Προβλέπεται να κτισθούν κτιριακές εγκαταστάσεις 1250 τετρ. μέτρων, ύψους μέχρι 8,5 μέτρων και συνολικού όγκου 4.400 κυβ. μέτρων, ενώ η τελική ισχύς του Κ.Υ.Τ. σε πλήρη λειτουργία θα είναι 1120 M.VA. Η εναέρια γραμμή Παλλήνης-Κ.Υ.Τ. Αργυρούπολης θα είναι διπλού κυκλώματος των 400 kV και η εναέρια γραμμή Λαυρίου-Κ.Υ.Τ. Αργυρούπολης θα είναι απλού κυκλώματος των 400 kV. Οι αντιδράσεις των κατοίκων της Αργυρούπολης και Ηλιούπολης καθώς και της ευρύτερης περιοχής ήταν έντονες, εκτιμώντας ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία, το περιβάλλον και την υποβάθμιση της περιοχής γενικότερα. Από τις 4 Νοεμβρίου 2002 κάτοικοι και φορείς της Ηλιούπολης και Αργυρούπολης, που συσπειρώθηκαν στη Διαδημοτική Επιτροπή Αγώνα, προχώρησαν σε κατάληψη της εισόδου των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ, η οποία και συνεχίζεται. Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία καθώς και οι παράνομες μεθοδεύσεις που έχουν ακολουθήσει η Κυβέρνηση και η ΔΕΗ προκειμένου να κατασκευασθεί το έργο. Επίσης, αναφέρονται η θετική στάση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι γνωμοδοτήσεις του ΣτΕ και του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας καθώς και οι διεκδικητικές θέσεις της Διαδημοτικής Επιτροπής Αγώνα, που απαιτούν τη μη εγκατάσταση του Κ.Υ.Τ. Αργυρούπολης 400/150 kV.

 

2.      ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Με την εγκατάσταση του Κ.Υ.Τ. 400/150 kV θα υπάρξουν άμεσες και έμμεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες συνοψίζονται παρακάτω:

·         Σύμφωνα με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., τα διηλεκτρικά υγρά (κλοφέν ή παρεμφερή υλικά) που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ στους μετασχηματιστές, αποτελούν πολύ σοβαρό κίνδυνο για τις ζωές όχι μόνο των κατοίκων της Ηλιούπολης και Αργυρούπολης, αλλά και των κοντινών Δήμων, σε περίπτωση ατυχήματος (πυρκαγιάς).

·         Ο θόρυβος από τις ηλεκτρικές εκκενώσεις και τους σπινθηρισμούς του εξοπλισμού του Κ.Υ.Τ., καθώς και από τους ηλεκτρικούς διακόπτες θα είναι έντονος και ιδιαίτερα ενοχλητικός..

·         Ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι μεγάλος και μπορεί να προκληθεί είτε από τυχαίο γεγονός μέσα στις εγκαταστάσεις του Κ.Υ.Τ. ή από πτώση κεραυνού, παρά τη λήψη κατάλληλων μέτρων.

·         Ο κίνδυνος ρύπανσης/μόλυνσης του αέρα θα αυξηθεί με την έλξη ρυπογόνων ουσιών από τις γραμμές μεταφοράς και του Κ.Υ.Τ.

·         Η αισθητική του χώρου θα προσβληθεί ανεπανόρθωτα και

·         Η μείωση της χλωρίδας θα προχωρήσει ακόμα περισσότερο.

·         Η αλλαγή της χρήσης γης και η μετατροπή μιας δασικής έκτασης σε βιομηχανική εγκατάσταση.

 

3.      ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Η υγεία μας κινδυνεύει και ιδιαίτερα των παιδιών σε έκθεση μη ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (50/60 Hz), ακόμα και σε μικρής έντασης πεδία και για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η ανησυχία αυτή ενισχύεται περισσότερο λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:

·         Υπάρχει πλήθος επιστημονικών μελετών που δείχνουν την άμεση συσχέτιση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ανάπτυξη παιδικής λευχαιμίας και όγκων εγκεφάλου/λευχαιμίας ενηλίκων, για μικρές εντάσεις μαγνητικών πεδίων ( >0.3 μT) και μεγάλα χρονικά διαστήματα.

·         Η γειτνίαση σχολείων (Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Λυκείου), δύο γηπέδων και κατοικιών, σε μικρές αποστάσεις από την περίφραξη του Κ.Υ.Τ., όπου η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι 30 φορές μεγαλύτερη από εκείνη που οι επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι έχει άμεση σχέση με παιδική λευχαιμία  (0.3 μT), ενέχει σοβαρούς κινδύνους, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά που βρίσκονται στους παραπάνω χώρους παραμένουν εκεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

 

4.      ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Προκειμένου να κατασκευασθεί το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Αργυρούπολης – Ηλιούπολης 400/150 kV, απαιτείται έγκριση της Περιβαλλοντικής Μελέτης του Έργου και από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αθηνών. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση απαιτεί τη μη εγκατάσταση του Κ.Υ.Τ. στην περιοχή που έχει χωροθετηθεί, διότι δεν είναι κατάλληλη για την υγεία και το περιβάλλον. Παρακάτω παρατίθενται οι αποφάσεις που εκδόθηκαν από το Νομαρχιακό Συμβούλιο και τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Αργυρούπολης και Ηλιούπολης:

·         Το Νομαρχιακό Συμβούλιο με την υπ’ αρίθμ. 90/2002 ομόφωνη απόφαση, ζητά από την Αρμόδια Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και τη ΔΕΗ να προχωρήσουν στην άμεση και οριστική απομάκρυνση του Κ.Υ.Τ. Αργυρούπολης από την περιοχή Υμηττού.

·         Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηλιούπολης με την υπ’ αρίθμ. 675/2002 ομόφωνη απόφαση, ζητά την άμεση διακοπή των συνεχιζόμενων εργασιών του Κ.Υ.Τ. 400/150 kV της ΔΕΗ, την επανεξέταση του όλου ζητήματος και την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, οι οποίες δεν θα μετατοπίζουν μόνο τους πυλώνες, αλλά θα καταργούν το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης από την περιοχή αυτή και τη διαμόρφωση της έκτασης που έχει παραχωρηθεί στη ΔΕΗ σε χώρο πρασίνου και αναψυχής, κατόπιν συνολικής μελέτης.

·         Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργυρούπολης κατά την συνεδρίαση της 5/11/2002, ομόφωνα αποφάσισε τρόπους αντιμετώπισης και μεθόδευσης του αγώνα για την απομάκρυνση του Κ.Υ.Τ. καθώς και την άμεση παύση των εργασιών.

 

5.      ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

 

 

6.      ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η Κυβέρνηση στην προσπάθεια της να βοηθήσει στην υλοποίηση των στόχων της ΔΕΗ, έχει προβεί σε μια σειρά παράνομων πράξεων, προχειρότητες και την επινόηση τεχνασμάτων, προκειμένου να εγκατασταθεί το Κ.Υ.Τ. Αργυρούπολης. Έτσι,

·         Η Υφυπουργός ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. κ. Ροδούλα Ζήση ενέκρινε με την απόφαση 4773/1353/13-3-02, «Όρους και περιορισμούς δόμησης του Κ.Υ.Τ. Αργυρούπολης», με βάση τη Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 115990/12-11-98, με την οποία είχαν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου, αλλά η οποία είχε ακυρωθεί από το Συμβούλιο Επικρατείας με την 2275/2000 απόφαση του!  Ακόμα, η Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. κ. Βάσω Παπανδρέου παρείχε οικοδομική άδεια για το έργο (απόφαση 59365/25-7-2002), ενώ δεν υπήρχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις! Στις 31-10-2002 σε απάντηση της στη Βουλή, σε ερώτηση βουλευτού, ομολογεί ότι, «... μέχρι σήμερα δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ...». Δηλαδή, ομολογεί ότι υπέγραψε οικοδομική άδεια για το έργο, χωρίς να υπάρχει προηγουμένως έγκριση περιβαλλοντικών όρων!

Κατά συνέπεια όλες οι εργασίες που έγιναν από τον Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο του 2002 ήταν παράνομες και αυθαίρετες. Η Κυβέρνηση αντί να είναι η πλέον αρμόδια για την προστασία του περιβάλλοντος, καταστρέφει με τις επιλογές της και τη δημιουργία ρυπογόνων εγκαταστάσεων, δασικές εκτάσεις του Υμηττού.

·         Σε ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή, σχετικά με το Κ.Υ.Τ. Αργυρούπολης, το Υπουργείο Ανάπτυξης απάντησε μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ, ο οποίος μεταξύ των άλλων μας πληροφορεί ότι, «... για την ελαχιστοποίηση ακόμη περισσότερο της οπτικής ρύπανσης έχει δημιουργηθεί ζώνη υψηλού πρασίνου περίπου 30 στρεμμάτων μεταξύ οικιστικού ιστού και των εγκαταστάσεων του Κ.Υ.Τ. ...». Εύκολο είναι να διαπιστώσει κανείς το αληθές του ψέματος!

·         Τα Υπουργεία Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. προσπάθησαν πρόσφατα να αποπροσανατολίσουν τις Δημοτικές Αρχές Αργυρούπολης και Ηλιούπολης και τους Φορείς – Κατοίκους των περιοχών αυτών, που αγωνίζονται για τη μη εγκατάσταση του Κ.Υ.Τ. 400/150 kV, με τη συγκρότηση μιας ολιγομελούς επιστημονικής επιτροπής, η οποία σε χρονικό διάστημα μιας εβδομάδος εξέδωσε πόρισμα εξετάζοντας το όλον θέμα από πλευράς επιπτώσεων στην υγεία, χωρίς να εξετάσει εναλλακτικές χωροθετήσεις του Κ.Υ.Τ., όπως ήταν υποχρεωμένη! Η πρόχειρη και ερασιτεχνική αντιμετώπιση του όλου θέματος, μας ανησυχεί ακόμα περισσότερο και δείχνει τη βιασύνη της Κυβέρνησης «να κλείσει» το θέμα, αγνοώντας τις επιπτώσεις στην Υγεία, το Περιβάλλον και τη γενικότερη Υποβάθμιση της περιοχής.

·         Με το Ν. 2947/01 (ΦΕΚ 228 Α/9-10-2001) το έργο εντάχθηκε στα Ολυμπιακά. Είναι προφανές το «τέχνασμα» της Κυβέρνησης να εντάξει το έργο αυτό στα Ολυμπιακά, για δήθεν αδυναμία κάλυψης των αναγκών των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Οι πραγματικοί στόχοι τους είναι η εγκατάσταση ενός τεράστιου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης στην περιοχή Ηλιούπολης-Αργυρούπολης, για την ηλεκτροδότηση όλων των μελλοντικών αναγκών των ΝΑ προαστείων και όχι μόνο!

·         Η Αθήνα 2004 Α.Ε. υποστηρίζει ότι λόγοι υπέρτατου δημοσίου συμφέροντος, που σχετίζονται με την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, επιβάλλουν την άμεση και απρόσκοπτη κατασκευή του εν λόγω έργου. Η Κυβέρνηση δεν μπορεί να αποδέχεται τέτοιου είδους εκβιαστικά διλήμματα και να ταυτίζει το «δημόσιο συμφέρον» με τη διαρκή απειλή της ζωής μας.

 

7.      ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ

Η ΔΕΗ προκαλεί και παραπληροφορεί τη κοινή γνώμη είτε με τη χρήση των Μ.Μ.Ε. ή με την έκδοση φυλλαδίων. Στηρίζεται σε λαϊκίστικα επιχειρήματα του τύπου ότι, η ανάγκη για περισσότερη ενέργεια απαιτεί την κατασκευή τέτοιων Κ.Υ.Τ., ενώ δεν εξηγεί γιατί δεν προτείνει εναλλακτικές λύσεις που θα εξασφαλίζουν την υγεία και το περιβάλλον. Ισχυρίζεται επίσης ότι, οι επιδράσεις από τις ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούνται καθημερινά μας βομβαρδίζουν με περισσότερη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, αγνοώντας εσκεμμένα το μικρό χρονικό διάστημα έκθεσης στην ακτινοβολία και την πολύ μικρή ένταση των πεδίων αυτών.

·         Η ΔΕΗ στο πρόσφατο φυλλάδιο που κυκλοφόρησε πέραν της παραπληροφόρησης και των αναληθειών που περιλαμβάνει, χρησιμοποιεί και φωτογραφικά τρίκ, όπου έχει εξαφανίσει όλη τη γραμμή μεταφοράς από τον Υμηττό μέχρι τη θέση του Κ.Υ.Τ.! Χωρίς ντροπή αναφέρει ότι η δημιουργία του Κ.Υ.Τ. θα αναβαθμίσει την περιοχή!

·         Η ΔΕΗ απειλεί με εξώδικα ενεργούς πολίτες και τους καθιστά υπεύθυνους για ενδεχόμενες βλάβες που θα δημιουργηθούν στις εγκαταστάσεις της, ενώ η αποκλειστική ευθύνη προστασίας του χώρου ανήκει σ’ αυτή. Επίσης, προσπαθεί να τρομοκρατήσει με πρόσφατο έγγραφο προς τον Εισαγγελέα και το Αστυν. Τμήμα Ηλιούπολης, όλους όσους συμμετέχουν στη κατάληψη της εισόδου του χώρου των εγκαταστάσεων της.

 

8.      ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ

Η Διαδημοτική Επιτροπή Αγώνα που αποτελείται από 40 και πλέον οικολογικούς, κοινωνικούς, επαγγελματικούς φορείς, Δημοτικές παρατάξεις κ.α., από την Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Βύρωνα, Άλιμο, Αγ. Δημήτριο, Ελληνικό, Υμηττό και Γλυφάδα, είναι ένα δυναμικό λαϊκό κίνημα, που στόχο έχει την προστασία του Περιβάλλοντος και τη Διατήρηση/Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής. Οι θέσεις της Διαδημοτικής Επιτροπής Αγώνα γαι το Κ.Υ.Τ. Αργυρούπολης συνοψίζονται παρακάτω:

·         Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, να αναζητήσουν και εξετάσουν  εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες δεν θα μετατοπίζουν μόνο τους πυλώνες, αλλά θα καταργούν το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης από την περιοχή αυτή.

·         Να σταματήσει άμεσα η παράνομη εγκατάσταση πυλώνων της εναέριας γραμμής Λαυρίου-Κ.Υ.Τ. Αργυρούπολης, στη ζώνη Α του Υμηττού, που άρχισε τον Δεκέμβριο 2002.

·         Να ολοκληρωθεί η μεταφορά των πυλώνων της εναέριας γραμμής Παλλήνης-Κ.Υ.Τ. Αργυρούπολης, που βρίσκονται κοντά στον οικισμό «Αστυνομικών».

·         Να αποκατασταθεί η προηγούμενη κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και η ελεύθερη έκταση των 135 στρεμμάτων του χώρου των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ, να αναδασωθεί άμεσα και να. ξαναγίνει πνεύμονας πρασίνου όλων των κατοίκων της Αττικής.

 

 

Να συνεχισθεί η κατάληψη του χώρου εισόδου των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση για τη μη εγκατάσταση του Κ.Υ.Τ. 400/150 kV στην περιοχή αυτή.