Υπό την Αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNEP)

 

Το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος

σε συνεργασία με την Εταιρία των Φίλων του Λαού

και υπό την διεύθυνση του κ. Μιχαήλ Δεκλερή

Επ. Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας

 

οργανώνουν

 

το Εκπαιδευτικό / Επιμορφωτικό Σεμινάριο

«Περιβάλλον και Βιωσιμότης»

Επιστήμη – Δίκαιο – Δημοσία Πολιτική

Α’ Κύκλος

Διάρκεια 8 εβδομάδες (30 ώρες)

Λαϊκό Πανεπιστήμιο, Ευριπίδου 12, ΑΘΗΝΑ

 

     Μαθήματα:

Ø      Θεωρία Βιωσιμότητος

Ø      Γενικές Αρχές Βιωσίμου Αναπτύξεως

Ø      Περιβαλλοντικά Συστήματα

Ø      Μεθοδολογία Λήψεως Δημοσίων Αποφάσεων

Ø      Κριτική Ανάλυση Νομολογίας (Case Study)

Ø      Παγκόσμια Μεταβολή (Global Change): Η Σύγχρονη Οικολογική Κρίση

Ø      Πολιτιστικό Περιβάλλον: Θεωρία και Πράξη

 

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

Δικαστές, Δικηγόρους, Δημοσίους Λειτουργούς,

Επιστήμονες θετικών και περιβαλλοντικών επιστημών,

Μεταπτυχιακούς φοιτητές Ανωτάτων Σχολών,

Αποφοίτους & Σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δημοσίας Διοικήσεως

Τα μαθήματα του Α’ Κύκλου μπορούν να παρακολουθήσουν και τα μέλη

του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος & της Εταιρείας των Φίλων του Λαού

 

Έναρξη: Τετάρτη 2 Απριλίου 2003

Θα χορηγείται τίτλος παρακολουθήσεως του Σεμιναρίου

Πληροφορίες: κ. Δ. Ερρίκου τηλ: 210-8817.977 ώρες 12.00-17