Η υπ’ αριθ. 3556 από 13 Δεκ. 2002 επιστολή της προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και το Αστυνομικό Τμήμα Ηλιούπολης (κοινοποιήθηκε στους Δήμους Ηλιούπολης και Αργυρούπολης), η Δ/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων Δικτύων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα, ΤΚ 10432, πληροφορίες τηλ. 2104815320 Φαξ 210-4816676) έχει ως εξής:

 

 

Θέμα: Εξασφάλιση δυνατότητα εισόδου σε συνεργεία μας για επισκευή βλαβών στις εγκαταστάσεις μας στο χώρο της Ζεύξης Αργυρούπολης.

 

1.        Επί των οδών Υμηττού και Θράκης, στα όρια των Δήμων Αργυρούπολης και Ηλιούπολης, ευρίσκεται ιδιόκτητος περιφραγμένος χώρος ΔΕΗ, με εξαιρετικά σημαντικές εγκαταστάσεις ηλεκτρικού εξοπλισμού που λειτουργούν από το 1970, αποκαλούμενος μέχρι σήμερα Ζεύξη Αργυρούπολης.

Οι εγκαταστάσεις αυτές τροφοδοτούν μέσω τεσσάρων (4) υπογείων καλωδιακών γραμμών, μεγάλους υποσταθμούς που εξασφαλίζουν την ηλεκτροδότηση ευρύτατων περιοχών της Αθήνας (Σύνταγμα, Πλ. Κλαυθμώνος, Κολωνάκι, Λυκαβηττός, Παγκράτι, Βύρωνας, Υμηττός) και των Ανατολικών Προαστίων (Ν. Σμύρνη, Αγ. Δημήτριος, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Καλαμάκι, Ελληνικό).

2.        Από τα μέσα Οκτωβρίου 2002 οι δύο (2) από τις τέσσερις (4) υπόγειες καλωδιακές γραμμές έχουν παρουσιάσει βλάβες που εντοπίστηκαν στο χώρο της Ζεύξης Αργυρούπολης, και ευρίσκονται εκτός λειτουργίας.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες τεχνιτών για την είσοδο στο χώρο της Ζεύξης Αργυρούπολης προς αποκατάσταση των ανωτέρω βλαβών, αυτό κατέστη αδύνατον λόγω κατάληψης του χώρου από κατοίκους των Δήμων Αργυρούπολης και Ηλιούπολης.

3.        Η θέση εκτός λειτουργίας των ανωτέρω δύο (2) υπόγειων καλωδιακών γραμμών , μέχρι στιγμής δεν δημιουργούσε ιδιαίτερα προβλήματα στην ομαλή τροφοδότηση του Λεκανοπεδίου, λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών και των σχετικά χαμηλών ηλεκτρικών καταναλώσεων.

Το τελευταίο διάστημα η αύξηση των ηλεκτρικών φορτίων, επακόλουθο των χαμηλών θερμοκρασιών και των επερχόμενων εορτών, επιβάλλει την άμεση ένταξη των δύο (2) υπογείων καλωδιακών γραμμών στο δίκτυο.

Για το σκοπό αυτό απαιτείται πλέον η χωρίς καμία καθυστέρηση επισκευή τους.    

4.        Οι επισκευαστικές εργασίες εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν αρκετές ημέρες. Για την ομαλή πρόοδό τους είναι απαραίτητη η εξασφάλιση δυνατότητας ελεύθερης εισόδου τεχνικού προσωπικού και οχημάτων εντός του χώρου μας. Εξαιτίας της στάθμευσης οχημάτων ιδιοκτησίας των εκατέρωθεν Δήμων και διαφόρων ιδιωτών, τοποθέτησης πρόχειρων οδοφραγμάτων και μονίμων συγκεντρώσεων περιοίκων και Δημοτικών υπαλλήλων στον προ της εισόδου του χώρου ιδιοκτησίας μας διάδρομο προσπέλασης, η είσοδος του προσωπικού μας για την συντήρηση / επισκευή των εγκαταστάσεών μας είναι αδύνατη.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ζωτικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, οι οποίες εξυπηρετούνται και εξασφαλίζονται από την ομαλή λειτουργία του εγκατεστημένου και λειτουργούντος από την δεκαετία του 1970 εξοπλισμού μας, τις απαιτήσεις συντήρησής του και επισκευών και τις αυξανόμενες φορτιακές ανάγκες λόγω επιδεινώσεως των καιρικών συνθηκών και της επερχόμενης εορταστικής περιόδου, παρακαλούμε για τις κατά τον νόμο και αρμοδιότηταά σας άμεσες ενέργειες, ώστε να εξασφαλιστεί διαρκώς και καθ’ όλο το 24/ωρο η ανεμπόδιστη είσοδος προσωπικού συντηρήσεως και οχημάτων στις εγκαταστάσεις μας, το ταχύτερο δυνατόν.

5.        Επισημαίνουμε και πάλι τον κίνδυνο που δημιουργήθηκε όχι μόνο για την αξιοπιστία αλλά για αυτή καθ’ εαυτή την επάρκεια ηλεκτροδότησης μεγάλου μέρους του Λεκανοπεδίου και τις σοβαρές ευθύνες που προκύπτουν, όσο η κατάσταση παραμένει όπως περιγράφεται προηγουμένως και που βεβαίως δεν αφορούν την ΔΕΗ.